Priser

Priser

Nedenstående priser og informasjon gjelder fra 1. august 2020 når websiden Langer Yoga ble oppdatert.

Kurs

Eventtimer/enkelttimer 60 min kr. 200

Eventtimer 75 min kr. 230

Dropp-inn 60 min kr. 200 (begrenset antall plasser)

Pris for kurs: kr. 180 per time, se kursprogrammet eller nettbutikken for pris.

Rabbat

Det finnes to måter å oppnå rabbat på kursene:

Du melder deg på vårpass eller høstpass, og melder deg dermed på alle kurs for sesongen. Du slipper å melde deg på hver enkelt kurs, og får automatisk rabbat på kursene. Rabbaten er allerede lagt inn i pass-prisen.


Når du melder deg på flere kurs uten å kjøpe pass samtidig får du 10 % rabbat fra andre kurs (kursdato bestemmer hva som gjelder som "nr. 2"). Du får da 10 % rabatt for kurs nr. 2 og 3.

Rabattordningen gjelder bare for kurs og workshops som går innenfor samme tidsperiode, ikke for neste semesteret. Det betyr at om du vil gå flere kurs i perioden august-desember får du 10 % rabatt fra 2. kurs eller workshop i denne perioden. Du får ikke rabatt når du melder deg på et kurs høsten 2020 og et kurs våren 2021.

Workshop

Prisene for workshop varierer. Det er foreløpig ikke satt opp workshoper i 2021.

Spesielle events

Prisen for spesielle events varierer. Vennligst se kursoversikt for info.


Private timer (ikke mulig å booke for tiden pga. covid-19)

Pris for private timer hjemme hos deg er kr. 500 per time.

Ved kjøp av 6 timerer prisen kr. 2400,--

Private timer må senest avbestilles 24 timer før timen.

Det er begrenset kapasitet for private timer.

Oppdrag

Jeg tar på meg oppdrag for kurs, vikartimer, events. Ta kontakt på post@langeryoga.no for avtale.


Langer Yoga har ikke ansvar for skader

Langer Yoga har ikke ansvar for din fysiske eller mentale helse når du går på kurs. Det gjelder også når du anvender teknikker du har lært på kurs.

Du aksepterer at du selv er at du selv er ansvarlig for din kropp og ditt sinn, når du melder deg på kurs. Du sier deg enig i at du ikke kan saksøke Langer Yoga eller Langer Yogas instruktører:

  • for skader du pådrar deg på kurs,
  • for skader du pådrar deg på vei inn eller ut fra kurslokalet,
  • for skader du får når du praktiserer det du har lært på egen hånd.

Langer Yoga er ikke ansvarlig for dine eiendeler mens du er på kurs, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.