Vilkår og avmelding

Vilkår, påmelding og avmelding

Nedenstående vilkår og informasjon gjelder fra 26. juli 2021. Endringer kunngjøres på websiden og sendes til deltagere.

Bransjekrav

Inntil videre gjelder smittevernsreglene. Les de et udrag her.

Påmelding

For å melde deg på kurs går du til "shop", velger kurs og følger prosedyren beskrevet i nettbutikken.

Du vil få tilsendt faktura og velkomstbrev. Betalingsfrist er 14 dager.

Personvern

Din sikkerhet er viktig. Du kan til enhver tid be om å få opplysning om hvilken informasjon er lagret hos Langer Yoga.

Den informasjonen du gir til oss når du registrerer deg i nettbutikken er kun til intern bruk i vår administrasjon. Administrasjonen består av Langer Yoga ved Anny Langer og regnskapsfører fra BDTViken.

Din registrering i kunderegisteret og din påmelding til er konfidensiell. Kunderegisteret ligger hos for tiden Conta faktura. Derfra sendes det også faktura med kursavgiften.

For at du skal melde deg på kurs må du fylle ut bestillingen i nettbutikke til Langer Yoga. 

Når du melder deg på kurs registreres du i kunderegisteret som for tiden ligger på Conta faktura serveren. Conta har laget sin egen personvernerklaring for brukerne av Conta.

Brukerprofilen til Langer Yoga er sikret med passord. Conta har sine sikringsrutiner av serveren og datene som lagres der. Men ingen datasystem eller informasjonssystem kan garantere at det ikke kan skje et uhell. Langer Yoga gjør det som kan gjøres på vår side for å unngå at noe lekker ut.

Kursperioder

Det er 2 kursperioder i året, vår og høst. Antall kurs og workshops kan variere fra kursperiode til kursperiode.

Betalingsvilkår

Det er 14 dagers angrerett ved påmelding til kurs. Det betyr at du innen 14 dager kan avmelde deg fra kurs. Dette gjelder ikke hvis kurset allerede har begynt og avsluttes innen denne 14 dagers perioden.

Les mer om avmelding i eget punkt nedenfor.

Vilkår for avmelding

Om du ønsker å melde deg av må du sende dette skriftlig til post@langeryoga.no

Når du melder deg av ukentlige yogakurs innen 14 dager fra påmelding, og innen kursstart vil du få refundert tilsvarende kursbeløpet minus kr. 100,- i administrasjonsgebyr. 

Når du melder deg av fra kurs innen 14 dager fra påmelding, men etter at kurset har startet, vil du få refundert deler av kursbeløpet (sum som tilsvarer antall ganger som er igjen av kurset minus kr. 100,- i administrasjonsgebyr).

Du kan bytte kurs til annet kurs som går i samme tidsperiode om det er ledige plasser på det andre kurset.

Du kan også bytte over til et kurs i en senere kursperiode om du tar kontakt med ønske om dette før kurset der du er påmeldt har startet. Det forutsetter at det er ledige plasser på det etterfølgende kurset når du tar kontakt.

Du kan også avmelde deg fra et kurs og ha penger tilgode til bruk ved et senere kurs om det er satt opp flere kursrekker i same periode.


Når du melder deg av fra workshops og spesielle events, avmeldingen skje innen 14 dager fra påmelding og senest 3 dager før workshop/event. Du får da refundert kursavgiften minus kr. 200,- i administrasjonsgebyr.

Kursavgift refunderes ikke uansett grunn hvis avmeldingen kommer senere enn 14 dager etter påmelding. Ved tiltak fra det offentlige for redusering av smittespredning som f.eks. stenging av treningssentre og lignende virksomheter vil timene erstattes med online-timer.

Avlysning av kurs og workshops

Langer Yoga forbeholder seg retten til å avlyse kurs og workshops der det er for få påmeldte. Det sendes da ut mail med beskjed om kansellering senest dagen før det planlagte kurset. Påmeldte kursdeltagere som har betalt ved avlysning vil får tilbake kursavgiften i sin helhet.

Langer Yoga forbeholder seg retten til å bytte kursdato om nødvendig.

I forbindelse med covid-19 situasjonen kan kurs erstattes med online-klasser. Dette gjelder når myndighetene stanser fellestrening, lærer har covid-19 liggende symptomer eller er pålagt karantene. Det vil da bli sendt ut informasjon på e-post og sms.

Langer Yoga har ikke ansvar for skader

Langer Yoga har ikke ansvar for din fysiske eller mentale helse når du går på kurs. Det gjelder også når du anvender teknikker du har lært på kurs.

Du aksepterer at du selv er at du selv er ansvarlig for din kropp og ditt sinn, når du melder deg på kurs. Du sier deg enig i at du ikke kan saksøke Langer Yoga:

  • for skader du pådrar deg på kurs,
  • for skader du pådrar deg på vei inn eller ut fra kurslokalet,
  • for skader du får når du praktiserer det du har lært på egen hånd.

Langer Yoga er ikke ansvarlig for dine eiendeler mens du er på kurs, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.


Har du spørsmål angående noen av punktene ovenfor, tar kontakt på e-post.